งานตัดเลเซอร์ (Laser Cut)

ให้บริการตัดเลเซอร์ตามรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า โดยมีความแม่นยำและความละเอียดสูง

ประเภทวัสดุความหนา
เหล็ก(Steel)
0.5 mm. – 20 mm.
สแตนเลส(Stainless)0.5 mm. – 16 mm.
ทองเหลือง(Brass)0.5 mm. – 6 mm.
ทองแดง(Copper)0.5 mm. – 6 mm.
อลูมิเนียม(Aluminum)0.5 mm. – 6 mm.
ไทเทเนียม(Titanium)0.5 mm. – 4 mm.

งานตัด-พับ(Shearing-Bending)

บริการ ตัด-พับ เหล็ก สแตนเลส ด้วยเครื่องจักร ระบบไฮโดรลิค CNC สามารถตัด-พับชิ้นงานได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

ประเภทวัสดุความหนา
เหล็ก(Steel)
0.5 mm. – 16 mm.
สแตนเลส(Stainless)0.5 mm. – 12 mm.
ทองเหลือง(Brass)0.5 mm. – 12 mm.
ทองแดง(Copper)0.5 mm. – 12 mm.
อลูมิเนียม(Aluminum)0.5 mm. – 12 mm.
ไทเทเนียม(Titanium)0.5 mm. – 5 mm.

งานม้วน ( Roller Bending )

รับบริการม้วนท่อ ม้วนกรวย เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 100 mm. – 2500 mm.

ประเภทวัสดุความหนา
เหล็ก(Steel)
1 mm. – 12 mm.
สแตนเลส(Stainless)1 mm. – 8 mm.

งานเชื่อมประกอบ (Welding , Assembly Service)

ให้บริการเชื่อมประกอบขึ้นรูปชิ้นงาน ทำงานประกอบโครงสร้างตามความต้องการของลูกค้า เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม