ผู้บริหาร

Mr.Sakda Rogjanarath

Manager

ประวัติ

บริษัท สินชัย เจริญโลหะ จำกัด ได้ให้บริการงานด้านการ ตัด พับ ม้วน ปั้ม และแปรรูปโลหะแผ่น ตามแบบของลูกค้า โดยอาศัยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี พร้อมกับการพัฒนากระบวนการการผลิตทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เลือกสรรบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆอย่างถ่องแท้ โดยต้องผลิตชิ้นงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เพื่อการผลิตชิ้นงานได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว ด้วยการทำงานอย่างเป็นระบบและเอาใจใส่เน้นคุณภาพของชิ้นงาน โดยให้ความสำคัญต่อทุกๆชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ได้รับประโยชน์สูงสุดและมีอัตราค่าบริการทีเหมาะสมเป็นกันเอง

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำผลิตชิ้นงานโลหะได้อย่างครบวงจรได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว”

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรการ เราจึงมีการพัฒนากระบวนการการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานโลหะได้อย่างหลากหลายและครบวงจรในสายงานการผลิตแปรรูปโลหะแผ่นอย่างมีคุณภาพเสมอจากนี้และตลอดไป

พันธกิจ

บริษัท สินชัย เจริญโลหะ จำกัด จะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการผลิตและชิ้นงานให้ได้คุณภาพ และปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนานำวัตกรรมใหม่ๆเข้ามา ทำให้เกิดกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และเพิ่มความหลากหลายให้กับสายงานการแปรรูปโลหะแผ่น เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า